ANBI informatie

Naam:

Stichting Diamant Museum Amsterdam

 

KVK nummer:

34226192

 

RSIN:

814404212

 

Doelstelling:

De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel: het stichten, exploiteren en in stand houden van een museum, welke, zonder te zijn gericht op het behalen van winst, toegankelijk is voor publiek en ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.

Het verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de geschiedenis van de diamant(bewerking)industrie in Amsterdam en omgeving, alsmede de daaraan gelieerde bedrijfstakken, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen

 

Wie is wie?

Directeur: Linda Snoek

 

Bestuur:

Voorzitter: Robert Tamara

Algemeen bestuurslid: Mirjam Meier

Algemeen bestuurslid: Machiel Mol

 

Beloningsbeleid:

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de raad van toezicht, waarbij de Arbeidsvoorwaarden Coster Diamonds als uitgangspunt dienen. Het beloningsbeleid van het personeel volgt de CAO van de Juweliersbranche.

 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag van 2019

Download hier het jaarverslag van 2020

Download hier het jaarverslag van 2021

Download hier het jaarverslag van 2022

Book Now