MISSIE & VISIE

 

Doel van de Stichting Diamantmuseum Amsterdam

 

Het doel van de stichting – met uitsluiting van winstbejag – is:


de oprichting, de exploitatie en het onderhoud van een museum dat, zonder winstoogmerk, toegankelijk is voor het publiek en ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.

Het verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en publiceert de geschiedenis van de diamant(verwerkende) industrie in Amsterdam en omgeving, alsmede de daarmee verbonden industrieën, ten behoeve van studie, onderwijs en plezier.

building diamond museum amsterdam
Book Now