Blog

Diamond Museum Amsterdam
Machiel Mol

I want to buy a diamond – what should I pay attention to?

It’s almost Valentine’s Day, which makes it the perfect time to buy your loved one a unique piece of diamond jewellery. But before you rush to the first jeweller, it’s wise to do some homework. Of course, you don’t buy just any diamond without first

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
Machiel Mol

Ik wil een diamant kopen – waar moet ik op letten?

Het is bijna Valentijnsdag en dus het perfecte moment om een uniek juweel met diamant voor jouw geliefde te kopen. Maar voordat je direct de eerste de beste juwelier binnen loopt, is het verstandig om eerst wat huiswerk te doen. Je koopt natuurlijk niet zomaar

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

De Ashberg diamant: een van de beroemdste amberkleurige diamanten

De donkerbruine, gelige diamant met kussenvorm behoort tot één van de beroemdste diamanten ter wereld. De diamant is vernoemd naar dhr. Ashberg; een bankier uit Stockholm die de diamant in 1934 kocht van de Russische handelsdelegatie. Op dit moment is de steen eigendom van het warenhuis

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

The Spirit of de Grisogono | de grootste zwarte diamanten ring

Zwarte diamanten zijn zeer zeldzaam. Natuurlijke zwarte diamanten hebben een unieke samenstelling waardoor ze zich onderscheiden van andere gekleurde diamanten. Dat is de reden waarom zwarte diamanten vaak een andere naam hebben: carbonado. Van alle zwarte diamanten is de Spirit van de Grisogono de grootste

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

The Spirit of de Grisogono | Largest black diamond ring

Black diamonds are very rare. Natural black diamonds have a unique composition that makes them stand out from other colored diamonds. That’s why black diamonds often go under a different name: carbonado. Of all black diamonds, the Spirit of de Grisogono was the largest rough

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

3-karaat diamanten | De kracht en schoonheid van grote diamanten!

Een diamant van 1,5 karaat is bijna gemiddeld, een diamant van 2 karaat is op zichzelf al geweldig, maar een diamant van 3 karaat is niets minder dan adembenemend. Mede door zijn prijskaartje symboliseert zo’n steen macht, luxe en eeuwigheid. Grote diamanten zijn verkrijgbaar in

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

3 carat diamonds | The power and beauty of large diamonds!

When it comes to diamonds a 1.5-carat diamond is close to average, a 2-carat diamond is amazing in its own right but a 3-carat diamond is nothing less than breathtaking. Partly due to its price tag such a stone symbolizes power, luxury and eternity. Large

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

De Taylor-Burton diamant

Elizabeth Taylor was een opmerkelijke vrouw, zowel op het witte doek als in haar persoonlijke leven. Hoewel we ons niet al te diep in dat laatste zullen wagen, kunnen we haar indrukwekkende juwelencollectie niet negeren. De twee meest indrukwekkende stukken van deze collectie zijn de

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

The Taylor-Burton diamond

Elizabeth Taylor was a remarkable woman both on the big screen and in her personal life. While we won’t venture too deep in the latter, we can’t ignore her impressive jewellery collection. The two most impressive pieces of this collection are the Krupp diamond and

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Princie Diamond sold for record value of $39,3 million

Famous diamonds will always attract both collectors and investors. The Christie’s auction of the 300 year old Princie Diamond was no exception. This fancy intense pink diamond weighs 34.65 carats and has a clarity grade of VS2. Characteristics of the Princie Diamond What is most

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Princie-diamant verkocht voor een recordbedrag van 39,3 miljoen dollar

Beroemde diamanten zullen altijd zowel verzamelaars als investeerders aantrekken. De Christie’s veiling van de 300 jaar oude Princie Diamant was geen uitzondering. Deze fancy intense roze diamant weegt 34,65 karaat en heeft een helderheidsgraad van VS2. Kenmerken van de Princie Diamond Het meest indrukwekkende aan

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Ongewone diamantkleuren voor unieke diamantjuwelen

Alleen absoluut perfecte diamanten zijn volledig transparant. Dit betekent echter niet dat ze het meest waardevol zijn. Sommige diamanten hebben een zeer intense kleuring die ze veel unieker maakt dan een ‘gewone’ diamant. Diamanten hebben een breed scala aan kleuren, van lichtblauw tot donkerrood. Van

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Unusual diamond colours for unique diamond jewelry

Only absolutely perfect diamonds are flawless, but that doesn’t mean they’re the most valuable. Some diamonds have a very intense colouring that makes them far more unique than an ‘ordinary’ diamond. Diamond colours have a wide range from light blue to dark red. Of all

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

De grootste geslepen smaragd ter wereld

Sommige mensen hebben bijna alles, maar slechts één persoon ter wereld heeft de grootste geslepen smaragd ter wereld. Deze enorme edelsteen met de naam Theodora – Gods geschenk – weegt 57.500 karaat, wat overeenkomt met 25 pond of 11,5 kilogram. De oorsprong van de smaragd

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

The Biggest Cut emerald in the world

Some people have almost everything, but only one person in the world has the world’s largest cut emerald. This enormous gemstone named Theodora – God’s gift – weighs 57,500 carats, which is equivalent to 25 pounds or 11.5 kilograms. The origin of the emerald is

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Diamant fluorescentie

Diamant fluorescentie verwijst naar de neiging van een diamant om een zachte blauwachtige gloed te verspreiden bij de blootstelling aan ultraviolet licht. “Een diamant zou geen sterke fluorescentie moeten hebben.” Dat is wat vaak wordt beweerd door diamantdeskundigen. We moeten echter voorzichtig zijn met deze

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Diamond fluorescence

Diamond fluorescence refers to the diamond tendency to disperse a soft bluish glow when exposed to ultraviolet light.  “A diamond should not have strong fluorescence.” That’s what is often claimed by many diamond experts. However, we have got to be careful with this statement: faint or moderate fluorescence does

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Een zeldzame blauwe diamant: The Heart of Eternity

Perfect blauwe diamanten zijn zeldzaam. Meestal hebben ze een vorm van imperfectie zoals een witte zijde of een grijze en/of zwarte ondertoon. Een van de meest bekende perfect blauwe diamanten is the Heart of Eternity. Door zijn perfectie werd hij opgenomen in de De Beers

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

A rare blue diamond: The Heart of Eternity

Perfect blue diamonds are very rare. Most of the time they have some sort of imperfection like a white side or gray and/or black undertones. One of the most well known perfect blue diamonds is the Heart of Eternity. Its perfection granted it a place in the De Beers Millennium

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Cora Sun-Drop Diamond | A truly unique yellow diamond

De Cora Sun-Drop weegt 110 karaat en is een ‘levendige’ gele diamant. Deze twee aspecten alleen al maken hem uiterst zeldzaam. Natuurlijke diamanten van meer dan 100 karaat zijn schaars, net als diamanten met een diep verzadigde kleur. Het is dan ook geen wonder dat

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Cora Sun-Drop Diamond | A truly unique yellow diamond

The Cora Sun-Drop weighs 110 carats and is a ‘vivid fancy yellow’ diamond. These two aspects alone make it extremely rare. Natural diamonds over 100 carats are far from common as are diamonds with a deeply saturated colour. It’s no wonder then that this diamond

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

The Briolette of India | myths and reality

Sometimes we think diamonds were around since the dawn of time. And in a way they were. But when it comes to actually mine diamonds we don’t have to look too far in the past. The first diamonds are thought to have been discovered around 800 BC. They

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

The Briolette of India | mythen en werkelijkheid

Soms denken we dat diamanten al sinds het begin der tijden bestaan en in zekere zin klopt dit ook. Maar als het gaat om het daadwerkelijk delven van diamanten hoeven we niet zo ver terug in de tijd. De eerste diamanten zouden rond 800 voor Christus zijn

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Famous diamonds: The Star of the South

The Star of the South was discovered in 1853 in Brazil and is a type IIa diamond. With clarity of VS-2, a light pinkish brown color and 128,48 carats. It was displayed in several exhibitions all over the world, mainly in London and Paris, which improved its status greatly. History of The

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Beroemde diamanten: The Star of the South

The Star of the South werd in 1853 in Brazilië ontdekt en is een diamant van het type IIa. Met een helderheid van VS-2, een lichtroze bruine kleur en 128,48 karaat. De diamant werd op verschillende tentoonstellingen over de hele wereld getoond wat de van de status ervan ten goede kwam. Geschiedenis van

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Asscher cut diamond engagement rings – unique yet familiar

The Asscher cut diamond was developed in 1902 in Holland by the Asscher Brothers who gave their name to this beautiful diamond shape. A nickname for the Asscher cut is the square emerald cut; this gives some insight in the looks of this diamond shape. An Asscher cut

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Green diamonds | Diamond color influenced by radiation

When you hear that green diamonds get their color from the radiation you might worry. There is, of course, no need. Green diamonds are nothing like kryptonite from the Superman universe; it has no adverse effects on the mind or body. The green color of

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Groene diamanten | Diamantkleur beïnvloed door straling

Als je hoort dat groene diamanten hun kleur krijgen door straling, maak je je misschien zorgen. Dat hoeft natuurlijk niet. Groene diamanten lijken in niets op kryptoniet uit het Superman-universum; het heeft geen nadelige effecten op de geest of het lichaam. De groene kleur van

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Bruine diamanten – chocolade, champagne en cognac

Bruin is geen ongebruikelijke kleur voor diamanten zoals blauw of paars. Het is zelfs de meest voorkomende diamantkleur ter wereld. Vanwege de grote hoeveelheid bruine diamanten waren ze nooit echt in de trek als sieraden, maar werden ze gebruikt voor industriële doeleinden. In de jaren

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Gele diamanten – van lichtgeel tot Canary Diamonds

Niet alle gele diamanten zijn zeldzaam, maar sommige tinten zijn dat wel. Zoals met alle diamantkleuren kunt u gele diamanten sorteren van een bleke tint tot een zeer diepe kleur. Hoe kleurrijker de diamant, hoe minder vaak deze voorkomt, en hoe waardevoller de diamant wordt.

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Yellow diamonds: from pale yellow to canary diamonds

Not all yellow diamonds are rare, but some tints are. As with all diamond colours you can grade yellow diamonds from a pale hue to a very deep coloring. The more colorful the diamond, the less common it is and its value will rise accordingly.

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

De Bekende aartshertog Joseph Diamant

Bekende diamanten zijn enorm populair bij verzamelaars, maar worden zelden op veilingen gezien. Wanneer zo’n diamant onder de hamer komt, zal dit aandacht trekken. Een goed voorbeeld is een veiling van de Aartshertog Joseph-diamant in november 2012.  De Aartshertog Joseph is een diamant van 76,45

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

The famous Archduke Joseph Diamond

Famous diamonds are extremely popular among collectors but are rarely seen at auction. When an amazing diamond does go under the hammer, it is sure to attract a lot of attention. A great example is an auction of the Archduke Joseph Diamond in November 2012.

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Historische diamantprijzen

Sinds de 19e eeuw stijgt de populariteit van diamanten. Met deze toenemende populariteit gingen ook de prijzen omhoog. Diamanten zijn duurzaam en waardevol. Hoewel het toch moeilijk is om een standaardprijs voor diamanten te bepalen. De prijs per karaat of gram is er niet, die

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Historic Diamond Prices

Since the 19th century, the popularity of diamonds has increased. With this growing popularity, the prices also rose. Diamonds are forever and really valuable. Though it’s hard to determine a standard price for diamonds; there is no price per carat or gram. The prices vary

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

Crown Jewels of the United Kingdom

In this blog we’ll be admiring the jewellery that is typical for British monarchs, we’re talking about the crown jewels of course. The term ‘Crown jewels’ refers to more than just plain jewelry. There are many crowns, but the Crown Jewels where used during coronations. Such as jeweled

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Kroonjuwelen van het Verenigd Koninkrijk

In deze blog worden de sieraden bewonderd die typerend zijn voor Britse monarchen, we hebben het natuurlijk over de kroonjuwelen. De term “Kroonjuwelen” verwijst naar meer dan alleen sieraden. Natuurlijk zijn er meer kronen, maar de kroonjuwelen van het Verenigd Koninkrijk bevatten ook juwelenzwaarden die

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

4 feiten over diamanten die u misschien niet wist

Als u denkt dat diamanten alleen interessant zijn voor vrouwen, heeft u het helemaal mis. Diamanten zijn een mysterieus mineraal dat tot de verbeelding spreekt van zowel vrouwen als mannen. Diamanten blijken uitstekend te zijn om een outfit af te maken of als decoratie op

Read More »
Diamond Museum Amsterdam
admin

4 facts about diamonds you might not know

If you think diamonds are only of interest to women you’re quite wrong. Diamonds are a mysterious mineral that capture the imagination of many women as well as men. Diamonds can prove an amazing material to improve the look of an outfit or as a

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Same diamond, different meaning

We treasure diamonds for their beauty. No matter how big or how small. Diamonds will always have a majestic ambience. We give diamonds at special occasions, preferably to our loved ones. However, there is way more to a diamond than meets the eye. That is

Read More »
Diamant Museum Amsterdam
admin

Dezelfde diamant, andere betekenis

Wij bewonderen diamanten vanwege hun schoonheid, ongeacht de grootte. Diamanten hebben een statige verschijning en stralen een koninklijke sfeer uit. Bij speciale gelegenheden doen we deze dan ook cadeau aan onze dierbaren. Echter, er is veel meer te ontdekken over een diamant dan in eerste

Read More »
Book Now