Vindplaatsen

Ontdek waar en hoe diamanten worden gedolven

Aangenomen wordt dat de eerste diamanten al in 800 voor Christus in India zijn gevonden. En India bleef de belangrijkste leverancier tot de 18e eeuw. 


Sinds circa 1650 is Borneo, waar al vanaf het begin van onze jaartelling diamanten zijn gevonden, een leverancier van diamanten aan de Nederlandse diamantindustrie.

In 1725 werden diamanten ontdekt in Brazilië, vervolgens in Rusland in 1829, in Australië in 1851, in Zuid-Afrika in 1866 en in Oost-Sibirië in 1948.


Aan het begin van de 21ste eeuw worden er in meer dan 20 landen in de wereld diamanten gedolven. Deze liggen allen buiten de continenten Europa en  Antartica. Van de totale wereldproductie wordt slechts 5% gebruikt voor sieraden. De rest is voor industriële toepassingen. Diamanten worden slechts op een beperkt aantal plaatsen in de wereld geslepen.

Book Now