The Briolette of India | myths and reality

Sometimes we think diamonds were around since the dawn of time. And in a way they were. But when it comes to actually mine diamonds we don’t have to look too far in the past. The first diamonds are thought to have been discovered around 800 BC. They didn’t reach Europe until the time of Alexander the Great and it took until the 11th century for examples of diamond jewelry to show up.

History of the Briolette of India

One of the oldest diamonds that has been recorded over time is the Briolette of India. Its first mentions are in the 12th century, so it could even be older than the Koh-I-Noor. It is believed the Briolette of India belonged to Eleanor of Aquitaine, the queen consort of King Louis VII of France. In later days she was married to King Henry II of England.

The second marriage brought with it eight children, the most famous being Richard the Lionheart. It’s believed Richard the Lionheart took the Briolette of India with him on the third crusade. In the following three centuries the whereabouts of the diamond is unknown. 

Recent theories don’t find any mention of the diamond until the late 16th century when it once again belonged to French royalty, Henry II of France to be precise. The diamond is clouded in mystery for another four centuries until we reach the 20th century when Harry Winston, a New York jeweler, purchases the diamond from an Indian Maharajah. It is said a European family is the current owner of this famous diamond with a rich history.

Characteristics of the Briolette of India

The Briolette of India weighs 90,38 carats. It is cut in a unique way; the briolette shape of the diamond is in fact an extreme form of the double rose cut. The diamond is perfectly colorless, getting the highest grade possible for color which is D-color. And it’s a type IIa diamond, which is why it’s also known as “the purest of the pure”. 

The Briolette of India is currently set in a necklace with another diamond and a pearl.

No Comments

Post A Comment

The Briolette of India | mythen en werkelijkheid

Soms denken we dat diamanten al sinds het begin der tijden bestaan en in zekere zin klopt dit ook. Maar als het gaat om het daadwerkelijk delven van diamanten hoeven we niet zo ver terug in de tijd. De eerste diamanten zouden rond 800 voor Christus zijn ontdekt. Deze bereikten Europa pas in de tijd van Alexander de Grote en het duurde tot de 11e eeuw voordat ze werden verwerkt in sierraden.

Geschiedenis van de Briolette van India

Een van de oudste diamanten ter wereld is de Briolette van India. De eerste vermeldingen dateren uit de 12e eeuw – deze diamant zou zelfs ouder kunnen zijn dan de Koh-I-Noor. Men gelooft dat de Briolette van India toebehoorde aan Eleanor van Aquitanië, de koningin-gemalin van koning Lodewijk VII van Frankrijk. Later was zij getrouwd met koning Hendrik II van Engeland.

Tijdens het tweede huwelijk kreeg ze acht kinderen, waarvan Richard van Leeuwenhart de bekendste was. Aangenomen wordt dat Richard van Leeuwenhart de Briolette van India meenam op zijn derde kruistocht. In de volgende drie eeuwen is de verblijfplaats van de diamant onbekend.voort

In recente theorieën wordt de diamant pas aan het eind van de 16e eeuw vermeld, toen hij opnieuw toebehoorde aan de Franse koninklijke familie – Hendrik II van Frankrijk. De locatie van de diamant blijft vervolgens nog vier eeuwen in mysterie gehuld tot we in de 20e eeuw belanden wanneer Harry Winston, een juwelier uit New York, de diamant koopt van een Indiase Maharadja. Er wordt gezegd dat een Europese familie de huidige eigenaar is van deze beroemde diamant met een rijke geschiedenis. 

Kenmerken van de Briolette van India

De Briolette van India weegt 90,38 karaat. De diamant is geslepen op een unieke manier. De briolette vorm van de diamant is in feite een extreme vorm van de double rose cut. De diamant is perfect kleurloos en krijgt de hoogst mogelijke graad voor kleur; de D-kleur. Het type diamant is een IIa, ofwel “de zuiverste van de zuiveren”. 

Tegenwoordig is de Briolette van India gezet in een ketting met een andere diamant en een parel.

No Comments

Post A Comment

Book Now